top of page

Romania

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

ควรยื่นขอวีซ่าล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่คาดว่าจะเดินทาง แต่ต้องไม่มากกว่า 3 เดือนถ้ามีวีซ่าเชงเก้น วีซ่าบัลแกเรีย วีซ่าโครเอเชีย หรือวีซ่าไซปรัส ที่เข้าออกได้หลายครั้ง สามารถใช้เข้าโรมาเนียได้

update 07-Dec-2022


เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าโรมาเนีย (Romania)


1. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่ท่านตั้งใจที่จะเดินทางกลับจากโรมาเนียและหนังสือเดินทางฉบับเก่า (ถ้ามี)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3 ซม. สูง 4 ซม.จำนวน 2 ใบ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน

5. หลักฐานการทำงานเป็น พนักงานบริษัท ใช้ จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวัน ลาหยุดงานเป็น เจ้าของธุรกิจ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกไว้ไม่เกิน 90 วันในกรณีที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

7. หลักฐานการจองโรงแรมที่พัก

8. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 50,000 ยูโร และมีระยะเวลาครอบคลุมมากกว่า จำนวนวันที่อยู่ในโรมาเนีย 1 วัน

9. หลักฐานการเงิน ที่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ประมาณ 50 ยูโร ต่อวัน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 ยูโร)

10. แผนการเดินทาง ท่องเที่ยวในโรมาเนีย


กรณีขอวีซ่าธุรกิจ จะต้องมีหนังสือเชิญจากบริษัท/หน่วยงานในประเทศโรมาเนียด้วย


ถ้าขอวีซ่าเยี่ยมเยียน ก็ต้องมีจดหมายเชิญจากคนที่เราจะไปเยี่ยม โดยจดหมายนั้นจะต้องได้รับการรับรองความถูกต้องด้วย


ข้อควรทราบก่อนที่จะกรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์


  • ต้องมีอีเมล์ที่ยังใช้ได้อยู่ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน เพราะระบบจะแจ้งข้อมูลต่างๆให้เรา ทางอีเมล์ที่เราใช้ลงทะบียน

  • ต้องสามารถอัพโหลดไฟล์เอกสาร สำหรับยื่นวีซ่าได้

  • เอกสารที่นำมาอัพโหลด จะต้องมีความใหญ่ ไม่เกิน 2 เมกะไบต์ (2 MB)

  • ชื่อไฟล์ จะต้องสะกดด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น

  • ประเภทไฟล์ที่นำมาอัพโหลด จะต้องเป็น jpeg, jpg, png, txt, rtf หรือ pdf เท่านั้น


เมื่อกรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่ Web: evisa.mae.ro/ แล้วจะได้รับแจ้ง วันและเวลา ที่ต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต ทางอีเมล์ที่ใช้ในการสมัครยื่นวีซ่า

  • เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ (สำเนาบัตรประชาชน ไม่ต้องแปล)

  • ต้องนำตัวจริงและสำเนา ของเอกสารที่สแกน แนบตอนกรอกข้อมูลวีซ่าออนไลน์ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ยื่นวีซ่าด้วย

  • การพิจารณาวีซ่า จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ผู้สมัครไปแสดงตัว ที่แผนกวีซ่า และเมื่อการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ ที่ใช้ในการสมัครยื่นวีซ่า

  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า 80 ยูโร


 

สถานเอกอัครราชทูตโรมาเนีย ประจำประเทศไทย

เลขที่ 3388/41 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 12 (ตรงข้ามอาคารมาลีนนท์) ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110Tel: 02-240-2521, 02-240-2523 และ 02-249-2998Web: bangkok.mae.ro/en

วันเวลาทำการแผนกวีซ่า เฉพาะวันจันทร์ อังคาร และพฤหัสฯ ตามวันและเวลาที่ ระบบแจ้งให้ทราบทางอีเมล์เท่านั้นยื่นใบสมัครวีซ่า: 10.00-13.00น.รับผลวีซ่า: 15.00-16.00น
โรมาเนีย ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรปกลาง เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (European Union) แต่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มเชงเก้น (Schengen Areas) เมืองหลวงของประเทศโรมาเนีย คือ กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest)

โรมาเนีย เป็นประเทศที่เต็มไปด้วย ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นประเทศสุดท้ายที่แม่น้ำดานูบ (Danube river) ไหลผ่านลงไปยังทะเลดำ (Black sea) ความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ของประเทศโรมาเนีย ประมาณ 483 กม. และความกว้างจากตะวันออกไปตะวันตก ประมาณ 644 กม. ทำให้นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเดินทางโดยรถยนต์หรือรถไฟ ใช้เวลาเพียงแค่ 3-4 ชั่วโมง ก็จะได้พบสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตามแต่ละภูมิภาคของประเทศ


รู้หรือไม่ คำว่า “Romania” มาจากภาษาละติน “Romanus” ซึ่งหมายถึง พลเมืองของจักวรรดิโรมัน

bottom of page